“سرمایه گذاری بر روی دانش، بیشترین بهره را باز می گرداند.”


 مقدمه

نیروی انسانی در هر کشور با ارزش ترین سرمایه ی آن کشور می باشد  و توسعه ی آن به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک شایانی می کند. بنابراین آموزش افراد در سازمان ها و شرکت ها، مهمترین امر در پیشرفت منابع انسانی آن کشور می باشد.

شرکت بهبود گستران نیکو اندیش با چهار سال سابقه ی درخشان توانسته است گامی موثر در راستای بهبود کیفیت رفتار سازمانی و مناسبات اداری در کشور بردارد و نیروی انسانی کارآمد را در سازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی آموزش دهد. که این امر را مدیون تلاش بی وقفه ی تیم آموزشی و انتخاب اساتید برتر دانشگاهی است.

 

مدیریت : سرکار خانم ثریا علائی
کارشناس آموزش: آقای احمد شاملو

خدمات قابل ارائه در شرکت بهبود گستران نیکو اندیش عبارتند از:

 1. ﺑﺮﮔـﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 2. اراﺋـﻪ ی ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺎﯾﺎن دوره
 3. ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن
 4. اراﺋﻪ ی ﺟﺰوه و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ.
 5. ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 6. ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳـﻄﺢ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ.
 7. اراﺋﻪ ی ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
 8. اراﺋﻪ راه ﺣﻞ solution ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ وﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ
 9. اراﺋﻪ ﻣﺸـﺎوره درﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری،ﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﮑﺮد وﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 10. اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ وﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ
 11. برگزاری نیاز سنجی آموزشی.

نظر به جلب رضایت شما، اولین دوره ی آموزشی کاملا رایگان خواهد بود و در صورت رضایت کامل، هزینه را پرداخت می نمایید.

 

 کیفیت آموزش ما، تضمین کار ما است

چشم انداز

با اتكال به قدرت لايزال الهي و درراستاي هدف و چشم انداز كشور مبني بر گسترش آموزش عالي و پیشرفت نیروی انسانی، در هماهنگي كامل با سياستهاي كلي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  شرکت بهبود گستران نیکو اندیش در افق چشم انداز خود موسسه اي خواهد بود: سرآمد- نوآور

نوآور يعني :

خلاق، فرصت ساز و روزآمد
پويا، فعال و تحول گرا
دانش محور و هدف مدار
ايده پرداز و ارزش آفرين
يادگيرنده و انعطاف پذير
نوگرا و شكوفا

سرآمد يعني :

متعهد به ارزشهاي اسلامي و فرهنگ سازماني
پيشرو در ارائه و استفاده از ابزارهاي نوين آموزشي
جلب حداكثري رضايت مخاطبان
نتيجه گرا ، با رعايت رسالت فرهنگي و آموزشی شرکت

ارزشهاي حاكم :

خدامحوري، دين باوري
خردجمعي، خلاقيت، شجاعت و دقت در تصميم گيري
روحيه كارگروهي و هم افزايي، تلاش مجدانه و صادقانه
اعتماد، انضباط، امانت داري و اخلاق حرفه اي
رعايت كرامت انساني
حفظ و اعتلاي نام شرکت بهبود گستران نیکو اندیش
اهداف شرکت بهبود گستران نیکو اندیش
توسعه همه جانبه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ارتقاي شاخص هاي مرتبط، با رعایت استاندارهای آموزش عالی کشور،
کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.
تقویت و توسعه زیر ساخت­های اداری و زيرساخت هاي آموزشی
تأمین و توسعه سرمایه­های انسانی
تقویت روابط و همکاری­های برون سازمانی و افزایش تعاملات با افزايش ميزان رضايت مندی كاركنان و مديران
سازمان ها و شرکت های همراه با

شرکت بهبود گستران نیکو اندیش :

1بانک سینا
2 پتروشیمی جم
3 پالایشگاه نفت آبادان
4 فروشگاه زنجیره ای رفاه
5 سیمان فراز فیروزکوه
6 وزارت نیرو
7 هتل اوین
8 منابع به پاک
9 سیمان هرمزگان
10 بندر شهید رجایی
11 بندرشهیدباهنر
12 فولادخوزستان
13 فولادمبارکه اصفهان
14 فولادسیرجان
15 گلگهر
16 گوهر روش سیرجان

17موسسه مالی و اعتباری ملل
18 شرکت مپنا
19بانک ملت
20پگاه گلستان
21 پگاه زنجان
22 دامداران
23بیمارستان شریعت رضوی
24تامین اجتماعی هرمزگان
25بیمارستان امامحسین زنجان
26آهک اسپندار

27تامین اجتماعی سیسـتان و بلوچستان
28 سن ایچ
29رضوان شکلات
30ایمیدرو
31استیل البرز
32تامین اجتماعی تهران

33مخابرات قم
34پتروشیمی مروارید
35پالایشگاه نفت تبریز
36بیمه نوین
37گاز مشهد
38گاز سرخون قشم
39گاز اهواز
40بیمه ایران
41بانک کشاورزی
42بانک سامان
43بندر لنگه
44بندر چابهار
54بیمه البرز
46وزارت دفاع
47 سایپا
48ایران خودرو

49 مس سرچشمه
50اسنوا
51 مدیریت درمان زنجان
52مس باهنر
53مگاموتور
54 شرکت آب و فاضلاب تهران
55 شرکت آب و فاضلاب تبریز
56وزارت کشور
57 شرکت خوشگوار مشهد 58مدیریت درمان مشهد
59مرکزملی رقابت
60 شیرین عسل
61 شرکت پاکان پلاستکار
62اشجع باتری
63مالیبل سایپا
64 شرکت آبسال

65 شرکت زرین رویا
66 موسسه مالی و اعتباری قوامین
67فولاد آلیاژی
68کویر تایر
69کشت و صنعت زرند
70 صنعت نیشکر دهخدا
71 صنعت نیشکر فارابی
72 پلی کلینیک سـاختمان 1تامین  اجتماعی
73 شرکت گاز استان مرکزی
74 شرکت دارویی سینا ژن
75تراکتورسازی تبریز
76منطقه 18 انقال گاز
77امید فنر
78 مجتمـع عالی آزاد صنعت آب و برق
79 شرکت مارگارین
80 شرکت اتکا

تاییدیه‌های نیکواندیش

دارای تاییدیه شرکت گاز ملی ایران

کافی است یک بار به تیم آموزشی شرکت بهبود گستران نیکو اندیش اعتماد کنید. ما از کار خود مطمئنیم!